Činčilky z Moravy

Info o prodeji


Vzhledem k velmi špatným zkušenostem s rezervacemi beru rezervační poplatek 200 kč na účet.. Několikrát se mi stalo, že zamluvená činčilka byla odřeknutá v době odběru, tak to musím řešit takto.

Rezervačním poplatkem je poplatek za službu, kterou se zřizuje rezervace na konkrétní zvířátko.

Službou rezervace se rozumí, že na webových stránkách bude u Vámi vybraného konkrétního zvířátka umístěn text rezervace a město odkud pocházíte a toto zvířátko již nebude nabízeno dalším zájemcům.

Rezervace platí do smluvené doby odběru, nejdéle do 2,5 měsíce věku zvířete.

Při převzetí zvířátka Vám bude automaticky poskytnuta sleva ve výši rezervačního poplatku.

 Pokud by došlo ke zrušení rezervace z mé strany, vrátím Vám rezervační poplatek, pokud odřeknete zvířátko Vy, je rezervační poplatek nevratný.Činčilky dostanou do nového domova granulky na které jsou zvyklé.


Odběr činčilky pouze v Mokrých Lazcích